ZimaTV eSports                                                                                                                             50€